Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

A- A A+
 1. I. Poziomkowska-Gęsicka. Swędzący problem, czyli pokrzywka: Medlive Press 2016, nr 25, s. 11-12

 2. M. Kurek, T. Nikodemski, A. Gorzka, E. Matusz: Zdarzenia niepożądane w anestezjologii. Dlaczego nie rozpoznajemy anafilaksji? Opieka Okołooperacyjna 2012; : t. 2, nr 1, s. 82-94

 3. I. Poziomkowska-Gęsicka: Alergia i astma - diagnostyka i leczenie. Prakt. Lek. 2010 : nr 47, s. 5-11

 4. I. Poziomkowska-Gęsicka : Alergie sezonowe w praktyce lekarza rodzinnego - diagnostyka i leczenie. Prakt. Lek. 2010 : nr 59

 5. M. Kurek, V. Grycmacher-Łapko, E. Janowska, M. Wiśniewska, K. Safranow. Nadwrażliwość natychmiastowa na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP). Wzorce objawów, typy reakcji i towarzyszące cechy atopii. Alerg. Astma Immunol. 2010 : t. 15, nr 3, s. 144-153

 6. B. Rymarczyk, B. Rogala, M. Kurek. Nadwrażliwość na substancje zapachowe - opis przypadku. Med. Dypl. 2008 : wyd. spec. kwiecień, s. 60-64

 7. E. Matusz, A. Gorzka, M. Kurek. Program edukacyjny : alergologia. Med. Dypl. 2008 : vol. 17, nr 7, s. 107-110

 8. I. Poziomkowska-Gęsicka, A. Kierat, E. Weyna, M. Kurek. Reakcja neurotoksyczna na preparat artykainy czy efekt nocebo? Med. Dypl. 2008 : wyd. spec. kwiecień, s. 65-67

 9. M. Kurek. Zdarzenia niepożądane towarzyszące farmakoterapii. Problemy z terminologią. Med. Dypl. 2008 : wyd. spec. kwiecień, s. 48-53

 10. M. Kurek. Alergia 1906-2006. Sto lat problemów z definicją. Med. Dypl. 2007 : vol. 16, nr 5, s. 60-68

 11. M. Kurek. Alergia i nadwrażliwość na leki. Możliwości rozpoznawania i prewencji. Med. Dypl. 2007 : supl. 2, s. 48-52

 12. M. Kurek. Anafilaksja -patomechanizm i rozpoznanie. Alerg. Astma Immun. Szczegóły: 2007 : t. 12 supl. 1, s. 33-38

 13. M. Kurek. Czy nowa interpretacja definicji alergii zmieni sposób myślenia alergologów? Med. Dypl. 2007 : supl. 2, s. 5-11 Uwagi: Między immunologiczną niekompetencją a alergiczną nadwrażliwością. Podsumowanie V Pomorskich Warsztatów Alergologicznych, Gniew 2006

 14. M. Kurek. Nadwrażliwość alergiczna i niealergiczna na pokarmy w patogenezie pokrzywki. Czy warto eliminować pokarmy zawierające naturalne salicylany?
  Med. Dypl. 2007 : supl. 2, s. 58-64. Uwagi: Między immunologiczną niekompetencją a alergiczną nadwrażliwością. Podsumowanie V Pomorskich Warsztatów Alergologicznych, Gniew 2006

 15. M. Kurek, A. Gorzka. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2007 : vol. 16, nr 7, s. 72-75

 16. M. Kurek. Program edukacyjny : alergologia. Med. Dypl. 2007 : vol. 16, nr 6, s. 168-169

 17. V. Grycmacher-Łapko, M. Kurek. Program edukacyjny : alergologia. Med. Dypl. 2007 : vol. 16, nr 9, s. 90-93

 18. M. Kurek, R. Baranowska. Program edukacyjny: alergologia. Med. Dypl. 2007 : vol. 16, nr 1, s. 126-131

 19. E. Matusz, M. Kurek. Program edukacyjny : alergologia. Med. Dypl. 2007 : vol. 16, nr 3, s. 51-56

 20. M. Kurek. Program edukacyjny : alergologia. Med. Dypl: 2007 : vol. 16, nr 4, s. 168-169

 21. M. Kurek, J. Kruszewski. 100 lat pojęcia alergii i jego twórca Klemens von Pirquet (1874-1929) Med. Prakt. 2006 : nr 3, s. 181-183

 22. M. Kurek, V. a Grycmacher-Łapko. Alergia na antybiotyki. Bezpieczna antybiotykoterapia u osób z potwierdzoną i niepotwierdzoną alergią na antybiotyki beta-laktamowe. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11, nr 4, s. 175-187
 23. A. Suchodolska, M. Radkowska, J. Nizio-Mąsior, M. Kurek: Alergia na rękawice lateksowe u polskich pielęgniarek. Mit czy rzeczywistość? Med. Dypl. 2006 : supl. 8, s. 53-55

 24. M. Kurek. Anafilaksja w klinice. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 162-165

 25. G. Michalska-Krzanowska, M. Kurek, R. Ratajski. Częstość występowania reakcji anafilaktycznych u 3560 chorych znieczulanych metodą TIVA z użyciem różnych środków zwiotczających mięśnie - jednoroczne badanie retrospektywne. Anest. Intens. Ter. 2006 : t. 38, nr 3, s. 149-152

 26. E. Grubska-Suchanek, M. Kurek. Czy leczenie atopowego zapalenia skóry szczepionkami alergenowymi ma sens? Med. Dypl. 2006 : supl. 8, s. 26-29

 27. B. Rymarczyk, B. Rogala, M. Kurek. Dodatki spożywcze. Czynnik zaostrzający przewlekłą pokrzywkę? Med. Dypl. 2006 : supl. 8, s. 50-53, Uwagi: Tyt. supl.: Alergologia w praktyce lekarskiej.

 28. M. Kurek. Nadwrażliwość na pokarmy, dodatki spożywcze i aspirynę w pokrzywce. Alergologia 2006 : nr 1, s. 3-10

 29. A. Suchodolska, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2006 : vol. 15, nr 1, s. 194-198,

 30. V. Grycmacher-Łapko, M. Wiśniewska, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2006 : vol. 15, nr 3, s. 54-57

 31. M. Wiśniewska, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2006 : vol. 15, nr 5, s. 89-93

 32. A. Suchodolska, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2006 : vol. 15, nr 7, s. 58-60

 33. M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2006 : vol. 15, nr 11, s. 45-48,

 34. B. Rymarczyk, M. Kurek. Przydatność otwartych testów płatkowych w diagnostyce nadwrażliwości na dodatki spożywcze - opis przypadku. Alergologia 2006 : nr 1, s. 11-13

 35. G. Michalska-Krzanowska, M. Kurek, R. Ratajski. Zatrzymanie krążenia w wyniku reakcji anafilaktycznej po profilaktycznym podaniu amoksycyliny z kwasem klawulanowym przed indukcją znieczulenia ogólnego - opis przypadku. Anest. Intens. Ter. 2006 : t. 38, nr 4, s. 232-235

 36. M. Kurek. Alergia pokarmowa w atopowym zapaleniu skóry. Med. Dypl. 2005 : supl., nr 16, s. 33-35

 37. E. Janowska, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2005 : vol. 14, nr 3, s. 141-145

 38. V. Grycmacher-Łapko, G. Matyja, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2005 : vol. 14, nr 5, s. 115-118

 39. M. Radkowska, M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2005 : vol. 14, nr 7, s. 42-46

 40. M. Kurek, G. Michalska-Krzanowska. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2005 : vol. 14, nr 11, s. 182-184

 41. A. Balcerzak, M. Kurek, H. Szajewska. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2005 : vol. 14, nr 9, s. 196-199

 42. M. Kurek. Program edukacyjny - alergologia. Med. Dypl. 2005 : vol. 14, nr 1, s. 132, 138-139

 43. M. Kurek, W. Gliński, T. Zalewski, W. Andrzejewska. Testy prowokacyjne w nadwrażliwości i alergii pokarmowej. Prz. Alergol. 2005 : t. 2, nr 3, s. 44-50

 44. M. Kurek. Alergie pokarmowe - trudny problem diagnostyczny. Pediatr. Pol. 2004 : t. 79, nr 8, s. 579-589

 45. M. Kurek, W. Gliński. Testy płatkowe z atopenami (APT) w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u chorych z zespołem atopowego wyprysku/zapalenia skóry. Alergia. 2004 : nr 2, s. 24-29 Uwagi: III Pomorskie Warsztaty Alergologiczne, Maciejewo, 3-5 października 2003

 46. M. Kurek, E. Janowska, V. Grycmacher-Łapko. Testy płatkowe z atopenami w rozpo-znawaniu alergii na pyłki roślin u chorych z zespołem atopowego wyprysku/zapalenia skóry. Alerg. Astma Immun. 2004 : t. 9, nr 1, s. 3-9

 47. G. Durska, M. Kurek. Ukryte alergeny mleka. Tytuł angielski: Med. Dypl. 2004 : vol. 13, nr 9, s. 119-120, 123, 134

 48. M. Kurek. Alergia i nadwrażliwość na leki - anafilaksja. Pol. Merkuriusz Lek. 2003 : t. 14, nr 84, s. 587

 49. M. Kurek. Anafilaksja - mechanizmy i rozpoznanie. Czasopismo: Alerg. Astma Immun. 2003 t. 8 supl., s. 44-50, Uwagi: Alergia, astma, immunologia kliniczna. V Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź 24-27 września 2003

 50. M. Kurek. Food allergy. Myths and facts. Ann. UMCS Sect. D 2003 : vol. 58 suppl., s. 1-8

 51. M. Kurek. Alergia i nadwrażliwość na pokarmy u młodzieży i osób dorosłych. Alerg. Astma Immun. 2002 : t. 7 supl. 4, s. 76-83. Uwagi: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Bydgoszcz 15-16 listopada 2002.

 52. W. Gliński, M. Kurek. Alergia kontaktowa na pokarm. Alergia. 2002 : nr 1, s. 13-14. Uwagi: II Pomorskie Warsztaty Alergologiczne, Gniew 2001

 53. M. Kurek. Dzieci powinny mieć kota w domu - przeciw. Czasopismo: Alerg. Astma Immun. 2002 : t. 7 supl. 2, s. 51-52, Uwagi: Alergia, astma, immunologia kliniczna. IV Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź 12-15 czerwca 2002

 54. M. Chełmińska, M. Kurek. Latex allergy. The prevalence of sensitisation and latex-related allergic symptoms in 252 hospital workers in Poland. Alerg. Astma Immun. 2002 : t. 7 supl. 3, s. 97-100. Uwagi: II Pomorskie Sympozjum Alergologiczne, Szczecin, Polska, 27-28 września 2002

 55. M. Kurek. Możliwość odczulania w alergii pokarmowej. Alerg. Astma Immun. 2002 : t. 7 supl. 1, s. 55-58, Uwagi: Immunoterapia swoista chorób alergicznych. Materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista", Ustroń 10-11 maja 2002 r.
 56. M. Kurek. Nadwrażliwość na pokarmy. Nowa terminologia EAACI. Służ. Zdr. 2002 : nr 42 45

 57. H.F. Merk, M. Kurek, W. Placek, E. Grubska-Suchanek, M. Żak-Prelich. Reakcje alergiczne skóry. Pokarmy i ksenobiotyki. Alergia. 2002 : nr 1, s. 40-44, Uwagi: II Pomorskie Warsztaty Alergologiczne, Gniew 2001

 58. A. Suchodolska, M. Chojnicki, P. Majewski, M. Kurek.The evaluation of proteins extractable from latex gloves. Alerg. Astma Immun. 2002 : t. 7 supl. 3, s. 101-103,. Uwagi: II Pomorskie Sympozjum Alergologiczne, Szczecin, Polska, 27-28 września 2002

 59. M. Kurek. Alergia a nietolerancja pokarmowa. Alerg. Astma Immun. Szczegóły: 2001 : t. 6 supl. 1, s. 68-72 Uwagi: Alergia, astma, immunologia kliniczna. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 6-9 June 2001

 60. M. Kurek. Alergia i inne niepożądane reakcje pokarmowe naśladujące objawy alergii. Nowa Klin. 2000 : vol. 7, nr 4, s. 404-408

 61. M. Kurek. Patomechanizmy alergii pokarmowej okresu wczesno dziecięcego. Alerg. Astma Immun. 2000 : t. 5 supl. 2, s. 181-184,. Uwagi: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź 27-30 sierpnia 2000

 62. M. Kurek. Rozpoznawanie pokarmowych reakcji IgE-zależnych. Nowa Klin. 2000 : vol. 7, nr 4, s. 414-418

 63. M. Kurek, E. Grubska-Suchanek, Z. Sankowski. Rozpoznawanie pseudo-alergicznych objawów nietolerancji syntetycznych dodatków spożywczych i farmakoaktywnych składników pożywienia. Nowa Klin. 2000 : vol. 7, nr 4, s. 409-413

 64. J. Małolepszy, M. Kurek. Uczulenia klinicznie "nieme" i alergie pokarmowe u chorych z nieżytem pyłkowym. Nowa Klin. 2000 : vol. 7, nr 4, s. 421-424

 65. M. Kurek. Wstrząs - reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne. Alergia i Ty 2000: nr 3, s.5-11

 66. M. Kurek: Alergia na pokarmy i reakcje ją naśladujące. Tytuł angielski: Lekarz 1999 : nr 4, s. 21-26

 67. M. Kurek. Alergie i pseudo-alergie pokarmowe. Alerg. Astma Immun. 1999 : t. 4 supl. 1, s. 63-66,. Uwagi: Alergia, astma, immunologia kliniczna. Materiały naukowe II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Łódź 23-26 czerwca 1999

 68. M. Kurek. Experimental food allergy. Changes in bronchial and cutaneous reactivity to cow's milk beta-lactoglobulin after oral and parenteral sensitization in guinea pigs. Czasopismo: Pediatr. Współcz. 1999 : t. 1, nr 1, s. 13-19

 69. M. Kurek, E. Grubska-Suchanek. Próby prowokacji dodatkami spożywczymi i aspiryną w rozpoznawaniu przewlekłej pokrzywki. Alerg. Astma Immun. 1999 : t. 4 supl. 2, s. 61-62, Uwagi: Ist Pomeranian Allergy Symposium, Szczecin, Poland, September 20-22, 1999

 70. M. Stępnik, M. Kurek. Wpływ egzorfin kazeinowych na komórki tuczne gryzoni. Alerg. Astma Immun. 1999 : t. 4 supl. 2, s. 59-60, il. bibliogr. Uwagi: Ist Pomeranian Allergy Symposium, Szczecin, Poland, September 20-22, 1999

Copyright by Gallusik © 2016. All Rights Reserved.