Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

A- A A+
 1. Michał Kurek. Anafilaksja. W: Alergia, choroby alergiczne, astma. (red. M. Fal). Tom II. Kraków. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2011; 483-508

 2. Michał Kurek, Iwona Poziomkowska-Gęsicka, Andrzej Gorzka. Drug and substances which during general anesthesia may cause anaphylaxis. Grand challenge for the anesthetist and the allergist (red. Z. Kotwica) W: Neurosurgery : advances in therapy and nursing Telemedicine. Wyd. Radom : Technical University, 2011: 163-180

 3. Paweł Górski, Mirosław Szmit, Ewa Bogacka, Bolesław Samoliński, Tomasz Gotlib, Michał Kurek, Zbigniew Bartuzi, Iwona Poziomkowska-Gęsicka, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Monika Świerczyńska-Krępa, Grażyna Bochenek, Maryta Nittner-Marszalska, Wiesław Szymański, Jerzy Kruszewski. Próby prowokacji. W: Standardy w alergologii. Cz. 1. Stanowiska panelów eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (red. J Kruszewski, ML Kowalski) Wyd. Kraków. Medycyna Praktyczna, 2010: 47-109

 4. Michał Kurek. Zakład Alergologii Klinicznej. W: Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim. Historia nauczania dziedzin medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej. (red. I Kojder) Szczecin. Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej, 2008: 161-163

 5. Michał Kurek. Anafilaksje jatrogenne. Czy potrafimy skutecznie chronić pacjentów? W: 60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. Nauki medyczne. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, [Szczecin, 7-9 grudnia 2005]. (red. B. Gawrońska-Szklarz) Szczecin. Wydaw. Pomorskiej Akad. Medycznej 2006: 97-103

 6. Michał Kurek, Anna Suchodolska. Alergia na lateks. Zasady rozpoznawania i możliwości prewencji. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 72-80

 7. Michał Kurek, Violetta Grycmacher-Łapko. Alergia na penicyliny i inne antybiotyki beta-laktamowe. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 60-71

 8. Michał Kurek. Alergia pokarmowa czy nadwrażliwość niealergiczna? Zmodyfikowany algorytm postępowania diagnostycznego. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 99-106

 9. Małgorzata Radkowska, Michał Kurek. Alergia zawodowa na Ficus benjamina z towarzyszącym uczuleniem na lateks. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 165-172

 10. Michał Kurek, Paul Michel Mertes. Anafilaksja alergiczna i niealergiczna. Jak klasyfikować nasilenie objawów? W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 27-36

 11. Paul Michel Mertes, Michał Kurek, Pascale Dewachter, Claudie Mounton-Faivre, Marie-Claire Laxenaire. Anafilaksja i znieczulenie. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 37-50

 12. Leszek Teresiński, Jerzy Grabarek, Michał Kurek.. Anafilaksja o fatalnym przebiegu w przebiegu immunoterapii. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 187-190

 13. Grażyna Durska, Michał Kurek. Anafilaksja pokarmowa. Ukryte alergeny mleka. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 173-177

 14. Małgorzata Wiśniewska, Violetta Grycmacher-Łapko, Michał Kurek. Anafilaksja w przebiegu nadwrażliwości na fenoksymetylopenicylinę oraz kotrimoksazol. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 161-164

 15. Ewa Janowska, Michał Kurek. Nadwrażliwość na ketoprofen. Obrzęk i rumień o stałej lokalizacji. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 147-150

 16. Teresa Małaczyńska, Michał Kurek. Odczulanie doustne dziecka z anafilaksją na mleko krowie. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 180-186

 17. Grażyna Michalska-Krzanowska, Michał Kurek. Reakcja neurotoksyczna na niską dawkę lidokainy podaną w teście progresywnej prowokacji. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 157-160

 18. Michał Kurek, Elżbieta Załuga, Małgorzata Staszyńska-Kurek. Typowanie bezpiecznego leku przeciwbólowego. Rozwiązanie dla osób reagujących objawami anafilaksji na NLPZ. W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 81-88

 19. Michał Kurek, Grażyna Michalska-Krzanowska. Typowanie preparatu bezpiecznego u osób nadwrażliwych na środki znieczulenia miejscowego W: Stany nagłe w alergologii. (red. M. Kurek). Warszawa. Medical Tribune 2004: 89-98

 20. Bolesław Samoliński, Piotr Rapiejko, Michał Kurek, Ryszard Kurzawa. Eliminacja i ograniczanie narażenia na alergeny wziewne. W: Standardy w alergologii - część I. Komisja ds. Standardów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, (red. J. Kruszewski). Łódź. The UCN Institute of Allergy, Belgium 2003: 59-66

 21. Michał Kurek, Wiesław Gliński, Tadeusz Zalewski, Wioletta Andrzejewska. Testy prowokacyjne w nadwrażliwości i alergii pokarmowej. W: Standardy w alergologii - część I. Komisja ds. Standardów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, (red. J. Kruszewski). Łódź. The UCN Institute of Allergy, Belgium 2003: 43-56

 22. Michał Kurek, Elżbieta Grubska-Suchanek. Challenge tests with food additives and aspirin in the diagnostics of chronic urticaria. A case of immediate cutaneous hypersensitivity to sodium bisulphite (E-222) confirmed by patch testing. W: New trends in allergy V. (Eds: J. Ring, H. Behrendt) Springer. Berlin, 2002: 166-174

Copyright by Gallusik © 2016. All Rights Reserved.