Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

A- A A+
 1. Michał Kurek: Alergia pokarmowa: pojęcia, fakty, kontrowersje. Tytuł całości: W: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii ; XXIII Światowy Dzień Chorego, Słupsk-Ustka 5-8.02.2015. Program i streszczenia prezentacji. (red. R. Nowicki) Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2015 s. 105-106

 2. Michał Kurek: Nadwrażliwość alergiczna i niealergiczna na leki. Testy skórne a testy "in vitro". Alerg. Astma Immun. 2014 : t. 19, nr 2, s. 101. Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 2014. XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 3. Michał Kurek: Niepożądane reakcje polekowe : zatrucia, nadwrażliwość niealergiczna czy alergia? Wschodnie spotkania alergologiczno-immunologiczne. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych; IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek, Kazimierz Dolny, 27-29 września 2007 roku. Streszczenie zjazdowe: s. 15-16

 4. A. Suchodolska, M. Radkowska, J. Nizio-Mąsior, M. Kurek: Alergia na rękawice lateksowe u polskich pielęgniarek. Mit czy rzeczywistość? IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 223.

 5. G. Michalska-Krzanowska, M. Kurek. Anafilaksja w czasie znieczulenia : 1-roczne bada-nie obserwacyjne 2096 pacjentów. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 226.

 6. E. Janowska, M. Kurek: Czy test płatkowy okaże się przydatny w rozpoznawaniu i przewidywaniu sezonowych zaostrzeń pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS)? IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 230

 7. M. Wiśniewska, G. Michalska-Krzanowska, M. Kurek: Podskórna prowokacja alternatywnym środkiem miejscowo znieczulającym (LA) u pacjentów z reakcjami z nadwrażliwości natychmiastowej w wywiadzie. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 222

 8. B. Rymarczyk, V. Andrzejewska, B. Rogala, M. Kurek: Rola dodatków spożywczych w pato-fizjologii przewlekłej pokrzywki. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 225

 9. V. Grycmacher-Łapko, M. Staszyńska-Kurek, R. Maleszka, M. Kurek: Tolerowanie selektywnych inhibitorów COX-2 rofekoksybu i celekoskybu oraz paracetamolu przez chorych z natychmiastową nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006. Alerg. Astma Immun. 2006 : t. 11 supl. 1, s. 290

 10. M. Kurek. Tytuł oryginału: Alergia na pokarmy w atopowym zapaleniu skóry. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdańsk, 19-21 maja 2005 r. Post. Dermatol. Alergol. 2005 : supl. 1, s. S 4

 11. M. Kurek. Anafilaksje jatrogenne. Czy potrafimy chronić naszych pacjentów? W: Sześćdziesięcio-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7-9 grudnia 2005. Streszczenia referatów (red. J. Jasnowska, K. Kozłowski) Szczecin, 2005 s. 68-69. Język publikacji: POL, GER

 12. M. Kurek, G. Michalska-Krzanowska: Czy możliwe jest typowanie preparatu bezpiecznego u osób nadwrażliwych na środki znieczulenia miejscowego (LA) - pierwsze doświadczenia własne. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań 14-17.09.2005. Anest. Intens. Ter. 2005 : t. 37 supl., s. 55.

 13. M. Kurek: Nadwrażliwość na pokarmy, dodatki spożywcze i aspirynę w pokrzywce.
  Choroby alergiczne skóry. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdańsk, 19-21 maja 2005 r. Post. Dermatol. Alergol. 2005 : supl. 1, s. S 14

 14. M. Staszyńska-Kurek, E. Załuga, A. Ciechanowicz, R. Maleszka, M. Kurek: Polimorfizm genu CYP2C9 u osób nadwrażliwych na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i tolerujących rofekoksyb. Wyniki wstępne. Choroby alergiczne skóry. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdańsk, 19-21 maja 2005 r. Post. Dermatol. Alergol. 2005 : supl. 1, s. S 13

 15. E. Janowska, M. Kurek: Pyłki roślin wiatropylnych pogarszają stan skóry u chorych z zespołem atopowego zapalenia skóry i wyprysku. Choroby alergiczne skóry. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdańsk, 19-21 maja 2005r. Post. Dermatol. Alergol. 2005 : supl. 1, s. S 7

 16. B. Rymarczyk, V. Andrzejewska, B. Rogala, M. Kurek: Rozpoznawanie naturalnych i syntetycznych składników pożywienia pogarszającego stan skóry chorych z pokrzywką przewlekłą. Choroby alergiczne skóry. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Gdańsk, 19-21 maja 2005 r. Post. Dermatol. Alergol. 2005 : supl. 1, s. S 15

 17. G. Michalska-Krzanowska, M. Kurek: Reakcje anafilaktyczne na środki zwiotczające mięśnie obwodowe (NMBA). Analiza retrospektywna 3560 chorych znieczulanych w 2004 roku. XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań 14-17.09.2005. Anest. Intens. Ter. 2005 : t. 37 supl., s. 22

 18. M. Staszyńska-Kurek, E. Załuga, R. Maleszka, M. Kurek: Bezpieczeństwo selektywnego inhibitora cyklooksygenazy 2, rofekoksybu, u chorych z anafilaksją wywołaną przez NLPZ.
  XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Bydgoszcz, 1-5 września 2004. Prz. Dermatol. 2004 : t. 91, nr spec., s. 236

 19. E. Janowska, M. Kurek: Pyłki traw, drzew i chwastów są czynnikami zaostrzającymi zespół atopowego wyprysku/zapalenia skóry (AEDS). Wyniki wstępne. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Bydgoszcz, 1-5 września 2004. Prz. Dermatol. 2004 : t. 91, nr spec., s. 26

 20. M. Kurek, E. Załuga, J. Marzęcka: Alergia pokarmowa - problem zmian skórnych. Choroby alergiczne skóry - od diagnostyki do immunoterapii. Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Pułtusk, 3-6 kwietnia 2003 r. Post. Dermatol. Alergol. 2003 : supl. 1, s. 29.

 21. A. Suchodolska, A. Dąbrowska, P. Majewski: Alergogenne białka lateksu w rękawicach lekarskich. W: XXXVI Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 10-11 grudnia 2003. Streszczenia prac.
  Uwagi: Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Alergologii Klinicznej, opiekun pracy - Michał Kurek

 22. A. Suchodolska, A. Dąbrowska, P. Majewski, M. Kurek: Alergogenne białka lateksu w rękawicach lekarskich. Alergia, astma, immunologia kliniczna. V Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź 24-27 września 2003 r. Alerg. Astma Immun. 2003 : t. 8 supl., s. 164

 23. M. Kurek: Anafilaksje polekowe. Alergia - problem wielu specjalności lekarskich. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Międzyzdroje, 17-18.05.2003. Streszczenia zjazd. S. 8

 24. E. Załuga, S. Giedrys-Kalemba, K. Turek-Urasińska, R. Maleszka, J. Jursa, L. Szymaniak, A. Kaczmarek, M. Kurek. Mikroflora zmian skórnych i górnych dróg oddechowych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Choroby alergiczne skóry - od diagnostyki do immunoterapii. Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Pułtusk, 3-6 kwietnia 2003 r. Post. Dermatol. Alergol. 2003 : supl. 1, s. 23-24

 25. Elżbieta Załuga, Ewa Janowska, Adam Klimowicz, Michał Kurek: Wyprysk kontaktowy w przebiegu alergii zawodowej na seler. Alergia - problem wielu specjalności lekarskich. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Międzyzdroje, 17-18.05.2003. Streszczenia zjazd. s. 6

 26. M. Kurek, E. Grubska-Suchanek: Znaczenie nadwrażliwości pokarmowej w pokrzywce. III Między-narodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczecin, 4-7 września 2003. Dermatol. Klin. 2003 : t. 5, nr 3, s. 126

 27. A. Suchodolska, M. Chojnicki: Oznaczanie białek lateksu w rękawicach stosowanych w Polsce. XXXV Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 4-5 grudnia 2002. Streszczenia prac. S. 72. Uwagi: Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Alergologii Klinicznej. Opiekun - Michał Kurek

 28. E. Załuga, E. Janowska, A. Klimowicz, M. Kurek: Wyprysk kontaktowy w przebiegu alergii zawodowej na seler. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Bydgoszcz 15-16 listopada 2002. Alerg. Astma Immun. 2002 : t. 7 supl. 4, s. 97

 29. J. Małolepszy, M. Kurek: Próby skórne punktowe w rozpoznawaniu alergii pokarmowej towarzyszącej pyłkowicy. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź 27-30 sierpnia 2000r. Alerg. Astma Immun. 2000 : t. 5 supl. 2, s. 269

 30. M. Chełmińska, M. Kurek: Przydatność diagnostyczna testu punktowego w rozpoznawaniu natych-miastowch alergicznych reakcji skóry na rękawice lateksowe u pracowników służby zdrowia. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź 27-30 sierpnia 2000.Alerg. Astma Immun. 2000 : t. 5 supl. 2, s. 270

 31. M. Kurek: Wpływ niepożądanych reakcji pokarmowych z kręgu alergii na objawy przewlekłej pokrzywki i atopowego zapalenia skóry. Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jurata, 11-14 maja 2000 r. Dermatol. Klin. Zabieg. 2000 : t. 2 supl. 2, s. 22,

 32. M. Kurek: Alergia na mleko krowie u świnek morskich. Reakcja oskrzeli na beta-laktoglobulinę u zwierząt uczulonych drogą pokarmową i pozajelitową. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy", Jachranka 26-29.1999 r. Pneumon. Alergol. Pol. 1999r. t. 67 supl. 1, s. 137

 33. M. Kurek: Pseudoalergia pokarmowa u świnek morskich. Reakcja oskrzeli na beta-kazomorfinę, peptyd opiatowy będący produktem trawienia kazeiny mleka krowiego. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy", Jachranka 26-29.08.1999r. Pneumon. Alergol. Pol. 1999r. t. 67 supl. 1, s. 136

Copyright by Gallusik © 2016. All Rights Reserved.