Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

A- A A+

Zrealizowane projekty badawcze

  • Projekt: Alergia na pokarmy u chorych z nieżytem pyłkowym
  • Projekt: Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia
  • Projekt: Opracowanie szczegółowych zaleceń dietetycznych obejmujące dostępne na rynku i powszechnie spożywane grupy pokarmów i środków spożywczych dla potrzeb diagnostyki i prewencji
  • Projekt: Możliwości doboru bezpiecznego leku przeciwbólowego u osób z nadwrażliwością na pochodne: kwasów karboksylowych, kwasów enolowych, paraaminofenolu i pirazolonu
  • Projekt: Weryfikacja rozpoznań na antybiotyki beta-laktamowe u pacjentów zgłaszających się do Poradni Alergologicznej Samodzielnego Szpitala nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej
  • Projekt: Przydatność testów płatkowych z pyłkami roślin wiatropylnych w rozpoznawaniu alergii typu opóźnionego u chorych z zespołem atopowego zapalenia skóry / wyprysku (AZS) i alergicznym, sezonowym nieżytem nosa (ASNN).
  • Projekt: Rejestr pacjentów Poradni Alergologicznej SPSK nr2 z rozpoznaniem anafilaksji w okresie od 2004 do 2010 roku. Prewencja w grupie ryzyka osób zagrożonych anafilaksją przez kontakt z lateksem
  • Projekt: Przydatność testu aktywacji bazofilów (BAT) w weryfikacji rozpoznań alergii IgE-zależnej na jady owadów błonkoskrzydłych, oraz nadwrażliwości natychmiastowej na penicyliny oraz kwas acetylosalicylowy

Copyright by Gallusik © 2016. All Rights Reserved.